menu dblex
förbinda sig
verb
åta sig
förplikta sig
lova
utfästa sig
ikläda sig
gå i god för

Alla synonymer går att klicka på.