menu dblex
förbereda upphörandet av
verb
avveckla

Alla synonymer går att klicka på.