menu dblex
förbereda nedläggandet av
verb
avveckla

Alla synonymer går att klicka på.