menu dblex
förbehållslös
adjektiv
oinskränkt
fri
obetingad
obunden
reservationslös
oförbehållsam
ohämmad
öppenhjärtig
utan villkor
utan förbehåll

Alla synonymer går att klicka på.