menu dblex
förbarmande
substantiv
förskoning
medlidande
barmhärtighet
misskund
nåd
utan prut
medömkan
I uttryck
utan förbarmande

Alla synonymer går att klicka på.