menu dblex
förbanna sig
verb
svärja

Alla synonymer går att klicka på.