menu dblex
förbanna
verb
fördöma
förkasta
bannlysa
banna
svära
häda
svärja
nedkalla Guds straffdom över
I uttryck
förbanna sig

Alla synonymer går att klicka på.