menu dblex
förargelseväckande händelse
substantiv
skandal

Alla synonymer går att klicka på.