menu dblex
förarbete
substantiv
studie
skiss
utkast
övning
förberedelse
motiv
förberedelser
förstudier

Alla synonymer går att klicka på.