menu dblex
föranstaltan
substantiv
upprinnelse
upphov

Alla synonymer går att klicka på.