menu dblex
föranstalta om
verb
bestyra
ombesörja
åtgärda
laga
göra

Alla synonymer går att klicka på.