menu dblex
förankra
verb
fästa
anbringa
fastgöra
göra fast
lägga för ankar
förtöja

Alla synonymer går att klicka på.