menu dblex
föra upp
verb
ta upp
bära upp
flytta upp
ledsaga

Alla synonymer går att klicka på.