menu dblex
föra till
verb
förorsaka
föranleda
lända till
vålla
leda till
mynna
betyda
resultera i
sluta med

Alla synonymer går att klicka på.