menu dblex
föra stat
verb
föra ståt

Alla synonymer går att klicka på.