menu dblex
föra på tal
verb
bringa på tapeten
framkasta
föra fram
dryfta
beröra
nämna
omnämna
sätta ifråga
aktualisera

Alla synonymer går att klicka på.