menu dblex
föra med sig
verb
medföra
vålla
dra med sig
betinga
transportera
vara förenad med
komma med
bära
hämta
leda

Alla synonymer går att klicka på.