menu dblex
föra fram
verb
uppvisa
förevisa
visa
presentera
framföra
lansera
anföra

Alla synonymer går att klicka på.