menu dblex
förödmjukelse
substantiv
skymf
hån
skam
smälek
vanära
förolämpning
nesa
förnärmelse
kränkning
nederlag
bräcka

Alla synonymer går att klicka på.