menu dblex
förödmjukande
adjektiv
skymflig
kränkande
ärerörig
neslig
ovärdig
nedsättande
sårande

Alla synonymer går att klicka på.