menu dblex
föräta sig på
verb
Relaterade ord
föräta

Alla synonymer går att klicka på.