menu dblex
föräta
verb
föräta sig på

Alla synonymer går att klicka på.