menu dblex
föräras
verb
Se även
förära

Alla synonymer går att klicka på.