menu dblex
för viss tid avskilja från tjänsten
verb
suspendera

Alla synonymer går att klicka på.