menu dblex
för sig
adjektiv
avskild
för sig själv
ensam
separat
avsides
enstaka
originell

Alla synonymer går att klicka på.