menu dblex
för kort tid sedan
adverb
nyligen
nyss

Alla synonymer går att klicka på.