menu dblex
för handen
adverb
till hands
till buds
inne

Alla synonymer går att klicka på.