menu dblex
för ett ögonblick sedan
adverb
just
nyss

Alla synonymer går att klicka på.