menu dblex
följdriktighet
substantiv
konsekvens
logik
stringens
I uttryck
brist på följdriktighet

Alla synonymer går att klicka på.