menu dblex
följdriktig
adjektiv
konsekvent
logisk
stringent
följdenlig
redig
I uttryck
absolut följdriktig
ei följdriktig

Alla synonymer går att klicka på.