menu dblex
följder
substantiv
efterverkningar
Se även
följd

Alla synonymer går att klicka på.