menu dblex
följa i någons kölvatten
verb
följa i hälarna på
följa i någons släptåg
gå i någons spår
hänga efter
okritiskt anpassa sig

Alla synonymer går att klicka på.