menu dblex
föga välbetänkt
adjektiv
obetänksam

Alla synonymer går att klicka på.