menu dblex
föga rymlig
adjektiv
trång

Alla synonymer går att klicka på.