menu dblex
föga givande
adjektiv
fattig
karg
ofruktbar
mager
onyttig

Alla synonymer går att klicka på.