menu dblex
fåtalig
adjektiv
sparsam
tunnsådd
liten
gles
sällsynt
ovanlig
ringa
inskränkt
obetydlig
Se även
fåtaliga

Alla synonymer går att klicka på.