menu dblex
fåt
substantiv
tabbe
blunder
fel
misstag
felgrepp
bock
förbiseende
blamage
plump
miss
missgrepp
taktlöshet
felsteg
Se även
faute

Alla synonymer går att klicka på.