menu dblex
fåraktighet
substantiv
enfald

Alla synonymer går att klicka på.