menu dblex
fåra
substantiv
ränna
skåra
fördjupning
räffla
fals
spår
grav
spricka
dike
kanal
lopp
veck
repa
rynka
streck
linje
rämna
skrynkla
sänka
urgröpning
grad
bädd
fåra
verb
plöja
Se även
fåras

Alla synonymer går att klicka på.