menu dblex
fågelsträck
substantiv
sträck
drag

Alla synonymer går att klicka på.