menu dblex
få fatt
verb
fånga
ertappa
gripa
få fast
få reda på
få tag
hinna

Alla synonymer går att klicka på.