menu dblex
få fast fot
verb
få insteg
vinna burskap
vinna insteg
få fotfäste
sätta sig fast
slå sig ned

Alla synonymer går att klicka på.