menu dblex
få avsked på grått papper
verb
bli petad
bli uppsagd
bli uppsagd med omedelbar verkan
få kicken

Alla synonymer går att klicka på.