menu dblex
få anstå
verb
vänta

Alla synonymer går att klicka på.