menu dblex
fästa upp
verb
sätta upp
anslå
lägga upp
hänga upp
anbringa
lägga upp håret
skörta upp
spetsa

Alla synonymer går att klicka på.