menu dblex
fästa större vikt vid
verb
prioritera

Alla synonymer går att klicka på.