menu dblex
fästa sig
verb
klibba
häfta

Alla synonymer går att klicka på.