menu dblex
fästa blicken på
verb
skåda
se
stirra

Alla synonymer går att klicka på.