menu dblex
färja
substantiv
pråm
fartyg
flodbåt
färjebåt
färja
verb
föra

Alla synonymer går att klicka på.