menu dblex
färdknäpp
substantiv
färdsup
styrketår
sup

Alla synonymer går att klicka på.